Kroningsexpo

Een cursist van Atelier Brandstof doet mee aan de Kroningsexpo in Deventer.
De Kroningsexpo, ter ere van de komende troonswisseling, laat werk zien van amateurkunstenaars.
Het thema van de expositie “het koningshuis” inspireerde de cursist tot het maken van een stralende zon met een kroontje.
kroon
Bijzonder is, dat dit werkstuk tevens een keramiekdebuut is.

De expositie wordt geopend op 25 april om 16.30 uur.
De kunstwerken zijn te bewonderen van 25 april tot 17 mei in de Leeuwenkuil, de Latijnse School en de Fermerie.

Reacties gesloten.